۳۱ شهریور ۱۳۹۹
آموزش ویژه والدین و مشکلات تحصیل در خانه

معرفی ویدئوی آموزشی ویژه والدین و مشکلات تحصیل فرزندان در منزل

۲۴ تیر ۱۳۹۹
دوره قهرمان بیداری درون (عزت نفس و اعتماد به نفس)

دوره آموزشی بیداری قهرمان درون (عزت نفس و اعتماد به نفس)

گذراندن دوره بیداری قهرمان درون سرمایه گذاری بر روی شخصیت و روان شما و حتی نسل آینده شما می شود