۲۸ مرداد ۱۳۹۹
نظام ارزشی و طرز تفکر

ویدئوی آموزشی ساخت نظام ارزشی بر اساس ظرز تفکر

تماشای این ویدئو به همه توصیه می شود. اگر فرزندان قوی می خواهید پس افکار مثبت را در او پرورش دهید.
۸ خرداد ۱۳۹۹
تاثیرافکار مثبت

تاثیر عملی افکار مثبت و منفی بر محیط و اجسام پیرامون ما

منفی و مثبت اندیشی یک انتخاب سرنوشت ساز و آینده ساز برای شماست. با آموزش های گروه راف که شامل کلاس و کارگاه های حضوری و […]