۳ شهریور ۱۳۹۹

آموزش نحوه استفاده از دوره های غیرحضوری راف

ویدئوی آموزش استفاده از کلاس مجازی یا غیرحضوری
۲۸ مرداد ۱۳۹۹
نظام ارزشی و طرز تفکر

ویدئوی آموزشی ساخت نظام ارزشی بر اساس ظرز تفکر

تماشای این ویدئو به همه توصیه می شود. اگر فرزندان قوی می خواهید پس افکار مثبت را در او پرورش دهید.
۲۴ تیر ۱۳۹۹
دوره قهرمان بیداری درون (عزت نفس و اعتماد به نفس)

دوره آموزشی بیداری قهرمان درون (عزت نفس و اعتماد به نفس)

گذراندن دوره بیداری قهرمان درون سرمایه گذاری بر روی شخصیت و روان شما و حتی نسل آینده شما می شود
۸ خرداد ۱۳۹۹
تاثیرافکار مثبت

تاثیر عملی افکار مثبت و منفی بر محیط و اجسام پیرامون ما

منفی و مثبت اندیشی یک انتخاب سرنوشت ساز و آینده ساز برای شماست. با آموزش های گروه راف که شامل کلاس و کارگاه های حضوری و […]