۳۱ شهریور ۱۳۹۹
آموزش ویژه والدین و مشکلات تحصیل در خانه

معرفی ویدئوی آموزشی ویژه والدین و مشکلات تحصیل فرزندان در منزل

۷ خرداد ۱۳۹۹
هدف گذاری به روش اسمارت

ویدئو آموزش هدف گذاری به روش اسمارت

در این ویدئوی آموزشی طریقه رسیدن به اهداف با روش هدف گذاری به روش اسمارت آشنا خواهید شد